Shërbimet

Disa nga shërbimet e ofruara

“Kompania jonë ju ofron shërbime elitare në fushën e reklamimit indoor dhe outdoor me kualitetin më të lartë, dhe jo vetëm kaq. Tek ne ju jeni pjesë e të gjithë procesit nga ideimi, në dizejnim të produkteve finalizim dhe bashkëpunim i gjatë për mirëmbajtje, riparime eventuale apo edhe përditësim të reklamave tuaja. Shihni disa nga shërbimet që ju ofrojmë në mënyrë që gjithnjë të jeni në hap me kohën dhe konkurencën”

Ide inovative & Konsultim me profesionistë

“Në Pixel Print ju keni në shërbimin tuaj një ekip mjaft profesional dhe kreativ për ti përmbushur të gjitha kërkesat tuaja. Ide kreative për reklamim dhe dizajn modern është ajo që ne ju ofrojmë në cdo kohë. Konsultim për mënyrën më të mirë të rekalmimit të biznesit tuaj”

Dizajnim kreativ

“Dizajni është pjesë e rëndësishme e reklamimit dhe ne këtë e bëjmë në mënyrën më të mirë gjithmonë duke ndjekur trendet botërore të dizjanit që më pas printimi në materialin e dëshiruar të jetë i dukshëm dhe me dallim nga konkurrenca. Një reklamë e dukshme do të thot një biznes i dukshëm”

Montim dhe ngjitje

“Montim nga ekip profesional në të gjitha vendet apo terenet ku vendosen reklamat qoft në ballkone, terasa, brenda objekteve tuaja apo jasht, kompania jonë e bën të mundur montimin e reklamave. Ngjitje për xhamat e kompanive tuaja, veturat, minibus e të tjera gjithashtu bëhen në kohë të shpejt dhe me kualitet.”

Riparim dhe mirëmbajtje

“Keni një reklamë të vjetër dhe dëshironi ta përditësoni? Jeni në vendin e duhur. Ne ju ofrojmë riparim të reklamave të vjetra, zëvendësim me të reja, si dhe mirëmbajtje. Bashkëpunimi me ne do të thot zgjidhje e shpejtë e problemit dhe nevojë më e vogël për riparime në të ardhmen.”